Conceptes i normalitzacióMedi ambient

Nova norma UNE-ISO 14009 Sistemes de gestió ambiental. Directrius per incorporar la circularitat dels materials en el disseny i desenvolupament.

El comitè tècnic CTN 150 de gestió ambiental ha publicat la norma UNE-ISO 14009 Sistemes de gestió ambiental. Directrius per incorporar la circularitat dels materials en el disseny i desenvolupament.

Proporciona directrius per ajudar les organitzacions a establir, documentar, implementar, mantenir i millorar contínuament la circularitat dels materials en el disseny i el desenvolupament de manera sistemàtica, utilitzant com a marc de referència un sistema de gestió ambiental (SGA).

Les directrius estan destinades a ser utilitzades per aquelles organitzacions que implementen un SGA d’acord amb la norma ISO 14001. També poden ajudar a integrar estratègies de circularitat dels materials per assolir els objectius d’ús eficient dels materials d’una organització, ja que s’enfoca als següents aspectes:

  • Tipus i quantitat de material en els productes;
  • Extensió de la vida útil del producte;
  • Recuperació de productes, parts i materials.

També proporciona termes i definicions.

Es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris