Medi ambient

» Unió Europea. Nou Pla d’acció per a la Economia circular

El passat 11 de març de 2020 es va publicar el COM(2020) 98 final  que inclou el nou pla d’acció per a la economia circular per una Europa més neta i mes competitiva.

És un pas més als criteris establerts en el Pacte Verd Europeu (COM(2019) 640 final) (European Green Deal) de 11 de desembre 2019, publicat com COM(2019) 640 final.

El Pla presenta un conjunt d’iniciatives amb l’objectiu d’establir un marc sòlid i coherent per a la política de productes que converteixi en norma, la sostenibilitat de productes, serveis i models de negoci, i transformar pautes de consum per reduir residus. I inclou també un empoderament dels consumidors i els compradors públics.

Pretén un disseny de productes sostenibles, i ampliar l’abast de la Directiva sobre disseny ecològic més enllà dels productes relacionats amb l’energia. De manera que el marc de disseny ecològic sigui aplicable a la gamma més àmplia possible de productes i propiciï la circularitat de la següent manera:

 • Augmentar el contingut reciclat dels productes sense reduir el seu rendiment i seguretat
 • Possibilitar la refabricació i el reciclatge d’alta qualitat
 • Reduir la petjada de carboni i la petjada ecològica;
 • Limitar l’ús de productes d’un sol ús i contrarestar l’obsolescència prematura
 • Prohibir la destrucció dels béns duraders que no hagin estat venuts
 • Incentivar els “productes com serveis” o altres models similars en els quals els productors conserven la propietat del producte o la responsabilitat pel seu rendiment al llarg del seu cicle de vida
 • Mobilitzar el potencial de digitalització de la informació sobre productes, incorporant solucions com passaports, etiquetatge i marques d’aigua digitals
 • Recompensar els productes d’acord amb els seus diferents resultats en matèria de sostenibilitat, per exemple vinculant les prestacions d’alt nivell als incentius.

Quins productes vol prioritzar aquest pla d’acció?

Se citen els grups de productes prioritzats amb alguna de les idees establertes:

 • Electrònica i TIC (introducció d’un carregador comú; dret a reparació, que inclou l’actualització de programari obsolet)
 • Bateries i vehicles (nou marc regulador per a les bateries; contingut reciclat obligatori de determinats materials de les peces)
 • Envasos i embalatges (reduir els residus de l’envasat; disminuir la complexitat dels materials d’envasat)
 • Plàstics (restricció dels microplástics; bioplàstics; etiquetatge de plàstics)
 • Productes tèxtils (millorar la recollida separada de residus tèxtils; incorporació de matèries primeres secundàries)
 • Construcció i edificis (revisió de l’Reglament de productes de construcció; llibre digital de l’edifici)
 • Aliments, aigua i nutrients (reducció del malbaratament d’aliments)

Sobre l'Autor

Sóc biòloga, cap d'Infocentre i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris