Edificació i construcció

» Modificació de dos documents reconeguts per a la certificació energètica d’edificis.

S’ha publicat en el Registre de Documents Reconeguts de Certificació Energètica d’Edificis la modificació dels documents reconeguts següents:

Mitjançant aquesta nova publicació s’adapten els esmentats documents a la modificació del Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) introduïda pel Reial Decret 732/2019, de 20-12-2019.

Per conèixer els canvis introduïts es pot consultar la Nota informativa relativa a la modificació del Registre de documents reconeguts de certificació energètica d’edificis publicada per la Generalitat Valenciana i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) .

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris