Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Consulta pública. Proposta de Directiva relativa a l’eficiència energètica dels edificis (refosa).

A desembre del 2019, la Comissió Europea presenta el Pacte Verd Europeu.

És un Pacte en el qual els 27 Estats membres de la UE es comprometen a convertir la UE en el primer continent climàticament neutre d’aquí a 2050 i accepten reduir les emissions almenys en un 55% d’aquí a 2030, en comparació dels nivells de 1990.

Per assolir aquest objectiu climàtic, es proposa un paquet de mesures, anomenat Objectiu 55, que inclou revisar i actualitzar la legislació de la UE i posar en marxa noves iniciatives per tal de garantir que les polítiques de la UE s’ajustin als objectius climàtics acordats pel Consell i el Parlament Europeu.

En aquest sentit, la Comissió Europea presenta la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’eficiència energètica dels edificis (refosa).

L’objectiu d’aquesta revisió és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels edificis i el consum d’energia final d’aquí a 2030, i establir una visió a llarg termini per als edificis amb vista a aconseguir la neutralitat climàtica a tota la UE a 2050. Per assolir-los, la iniciativa es fonamenta en diversos objectius específics: augmentar la taxa i la profunditat de les renovacions d’edificis, millorar la informació sobre l’eficiència energètica i la sostenibilitat d’aquests i garantir que tots els edificis s’ajustin als requisits de neutralitat climàtica per al 2050. El reforçament de l’ajuda financera, la modernització i la integració de sistemes serveixen d’empenta per assolir aquests objectius.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 22-03-2022 i podran remetre’s a l’adreça bzn-SGEFE@miteco.es indicant a l’assumpte: “Consulta Directiva EPBD” i emplenant el fitxer xlsx (veure en documents a consultar).

Els documents a consultar són:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris