Riscos laborals

» Guies per a la fabricació de mascaretes i roba de protecció

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha elaborat una sèrie de guies tècniques per a empreses interessades en la fabricació d’equips de protecció individual i mascaretes quirúrgiques, que inclouen les especificacions que han de complir i el procés de verificació posterior.

S’ha comptat amb informació facilitada per la Secretaría General de Industria y Pyme, l’Instituto Tecnológico Textil AITEX i l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Les guies inclouen informació sobre els diferents tipus de mascaretes, processos de fabricació de mascaretes quirúrgiques i higièniques, roba de protecció, bates quirúrgiques, ulleres de protecció, pantalles facials, guants, normativa aplicable i altres aspectes.

Informació important a tenir en compte pel que fa a mascaretes.

Mentre duri la situació d’excepcionalitat de la crisi de l’COVID-19, s’apliquen les mesures de flexibilització en l’exigència del marcatge CE especificades a la Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo.

Les guies estan a disposició de les empreses interessades a la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Per ara són les següents:

 • Clasificación de los diferentes tipos de mascarillas
 • Mascarillas tipo EPI como legalizarlas
 • Mascarillas tipo producto sanitario como legalizarlas; también llamadas quirúrgicas
 • Listado de todas las normas aplicables a EPI y Productos Sanitarios
 • Resolución de 20 de marzo de 2020
 • Proceso de fabricación habitual de mascarillas EPIs
 • Proceso de fabricación habitual de mascarillas quirúrgicas como Producto Sanitario
 • Proceso de fabricación habitual de mascarillas higiénicas
 • Mascarilla desarrollada por AITEX
 • Ropa de protección (EPI) y batas quirúrgicas (PS)
 • Gafas de protección y pantallas faciales – Información Básica
 • Nota informativa sobre fabricación de pantallas faciales
 • Díptico Guantes de uso dual (EPI y PS)

A la web s’ofereix la subscripció a un servei d’alertes de publicació de noves guies.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris