Medi ambient

Full de Ruta de l’Economia Circular a Catalunya (FRECC) 2030

economía circular

La Generalitat de Catalunya ha elaborat el full de ruta de l’economia circular a Catalunya.

L’objectiu d’aquest document és accelerar la transició de Catalunya cap a una economia més circular i justa, que maximitzi el valor dels recursos i actuï com a palanca de la transformació en un marc polític coherent que reculli sinergies amb les polítiques transversals i sectorials i, alhora, involucri tota la ciutadania.

El Full de Ruta planteja quatre grans objectius estratègics (A, B, C i D) que concreten un total de nou objectius operatius que han de guiar el camí cap a la visió de futur desitjada.

A. Contribuir a desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació d’emissions.

1. Contribuir a la descarbonització de l’economia per donar resposta a l’emergència climàtica i garantir la salut de les persones i dels ecosistemes
2. Facilitar el tancament dels cicles dels fluxos de recursos clau del territori

B. Accelerar la transformació social, cultural i laboral cap a la circularitat

3. Impulsar iniciatives empresarials i nous models de negoci circulars
4. Potenciar l’ecodisseny de productes i serveis i conservar el valor dels recursos prioritzant estratègies de prevenció, reutilització i remanufactura

C. Accelerar la transformació social, cultural i laboral cap a la circularitat

5. Promoure el canvi cap a nous models de consum mitjançant una transformació cultural i social amb una ciutadania empoderada, conscienciada i responsable
6. Activar una transformació professional i del mercat de treball adaptat a les necessitats del model circular

D. Facilitar la creació d’un marc favorable a la transició cap a l’economia circular

7. Establir un marc administratiu, legislatiu, financer i executiu de suport que consolidi Catalunya com a regió circular de referència
8. Fomentar un ecosistema català de col·laboració a tots els nivells: públic-públic (entre diferents nivells administratius), públic-privat i privat-privat
9. Promoure la generació i la transferència de coneixement en economia circular i la R+D+i en la matèria mitjançant polítiques d’innovació transformadora

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris