Medi ambient

» Esborrany Pla General de Residus Radioactius (PGRR)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publica al seu web, a efectes informatius, l’Esborrany Pla General de Residus Radioactius (PGRR).

Aquest document estableix la política sobre la gestió dels residus radioactius (RR), incloent el combustible nuclear gastat (CG), i el desmantellament i clausura de les instal•lacions nuclears (IINN), i constitueix, especialment, el programa nacional d’aplicació d’aquesta política, segons el que estableix la Directiva 2011/70/Euratom,

Així, el PGRR recull les estratègies, les operacions necessàries i les solucions tècniques en el curt, mitjà i llarg termini, encaminades a l’adequada gestió dels residus radioactius (RR), a el desmantellament i clausura d’instal·lacions nuclears (IINN) i instal•lacions radioactives (IIRR) i a la resta d’activitats relacionades amb els anteriors, incloses les previsions econòmiques i financeres per dur-les a terme.

Aquestes activitats s’agrupen en cinc grans línies estratègiques, que es estratègicament al llarg de l document:

  • Gestió de residus radioactius de molt baixa activitat (RBBA) i residus radioactius de baixa i mitjana activitat (RBMA).
  • Gestió de combustible nuclear (CG), residus d’alta activitat (RAA) i residus especials (RE).
  • Cloenda d’instal·lacions.
  • Investigació i Desenvolupament.
  • Altres actuacions.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris