Energia i instal·lacions

» Consulta pública prèvia. Desenvolupament de les instal·lacions eòliques marines i de les energies del mar.

El desembre de 2021 el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va publicar el “Full de ruta per al desenvolupament de l’eòlica marina i de les energies del mar a Espanya”, en què es fixa un objectiu de potència instal·lada d’eòlica marina d’1 a 3 GW el 2030, així com les línies d’actuació per assolir-ho. En concret, s’assenyala la necessitat d’adequar el marc administratiu d’autorització i impuls de la inversió.

D’altra banda, el 2022 s’espera l’aprovació dels Plans d’Ordenació de l’Espai Marí (POEM), com a instrument de zonificació on, una vegada analitzades les possibles interaccions amb altres usos del mar, quedaran reflectides les àrees més adequades per al desenvolupament de l’eòlica marina, per existir -a nivell de planificació- una viabilitat tècnica i medi ambiental.

En aquest sentit, juntament amb el nou marc europeu i nacional, es fa necessari establir un nou marc normatiu per al desenvolupament de l’eòlica marina i les energies del mar, i el Ministeri sol·licita als agents públics i privats, i en particular , del sector eòlic i de les energies del mar i de la resta de sectors usuaris del mar, incloent-hi la pesca, l’aqüicultura o la navegació, que responguin a tot un seguit de preguntes.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 22-06-2022 i podran remetre’s a l’adreça de correu: bzn-renovablemarina@miteco.es indicant a l’assumpte: “CPP marc normatiu eòlica marina i energies del mar”.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris