Energia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Guia tècnica d’aplicació del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

El 2 de gener de 2020, va entrar en vigor el Reial Decret 552/2019, que aprovava el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RSIF) i les seves instruccions tècniques complementàries.

La guia tècnica d’aplicació del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, publicada a l’abril de 2021, és un document que recopila consultes i respostes per la correcta interpretació del nou RSIF, facilitant suggeriments concrets en aquells casos en què el text reglamentari pot conduir a interpretacions diverses. També incorpora nombrosos exemples pràctics d’aplicació, arbres de decisió, esquema lògics i diagrames.

Aquest document pretén ser una eina viva, amb la possibilitat d’incorporar noves respostes a totes les qüestions que vagin sorgint en la mesura en què s’avanci en l’aplicació del Reglament.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris