Edificació i construcció

» Guia Introducció EN ISO 19650 sobre metodologia BIM

Proyecto metodologia BIM

La BuildingSMART Spain ha revisat la publicació Introducció a la sèrie EN ISO 19650.

La sèrie EN ISO 19650 està composta per un conjunt de normes:

  • La norma EN ISO 19650-1 estableix els conceptes i principis recomanats per als processos de desenvolupament i gestió de la informació al llarg del cicle de vida de qualsevol actiu de construcció.
  • La norma EN ISO 19.650-2 defineix els processos de desenvolupament i gestió de la informació durant la fase de desenvolupament.
  • La norma EN ISO 19.650-3 defineix els processos d’ús i gestió de la informació durant la fase d’operació.
  • La norma EN ISO 19.650-4 defineix l’intercanvi d’informació en BIM durant les fases de desenvolupament i operació. (Aquesta norma està actualment en elaboració).
  • La norma EN ISO 19.650-5 estableix els requisits de seguretat de la informació.

El document, Introducció a la sèrie EN ISO 19650, explica els principals conceptes inclosos en les normes 1, 2, 3 i 5 de la sèrie EN-ISO 19650 i realitza una proposta d’adaptació al context del sector de la Construcció a Espanya, així com als agents que integren la seva cadena de valor.

La guia descriu algunes situacions genèriques en la implementació de la norma EN-ISO 19650, però no entra en detalls específics de l’organització o del projecte.

Per tal de simplificar l’ús d’acrònims, s’ha adoptat el criteri de traduir el significat dels termes mantenint l’acrònim en anglès. Per això, es veurà com, per exemple, el Common Data Environment es tradueix per Entorn Comú de Dades, mentre es manté la sigla CDE.

En un annex final consta un glossari amb la traducció dels conceptes principals utilitzats en les normes objecte d’aquest document. Aquestes traduccions són una adaptació de la terminologia original anglesa a la realitat del sector a Espanya, respectant els criteris de traducció establerts per UNE. Els conceptes que formen part d’aquesta traducció apareixen en el text en cursiva. A més, per facilitar la relació d’aquest text amb la norma, al llarg de el document s’indica el capítol d’aquesta al qual es fa referència.

El document està disponible en Espanyol i Català.

És d’interès conèixer que, buildingSMART Spain també ha publicat el Manual de Nomenclatura de Documents a l’utilitzar BIM .

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris