Energia i instal·lacions

» Consultes públiques del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

El Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo ha obert diverses consultes públiques.

Tot seguit detallem les propostes, documents de consulta, terminis per formular al·legacions i correu electrònic on enviar les aportacions.

  • Guia de la Instrucció tècnica complementària ITC-LAT 05, Verificacions i Inspeccions
    Actualització de l’anterior versió de la guia en la qual s’inclouen aclariments sobre els assajos de descàrregues parcials considerades necessàries arran de consultes que s’han dirigit al Ministeri des de diferents àmbits

– Termini: del 29 de juny al 16 de juliol de 2021.
– Document de consulta: Guia ITC-LAT 05 Verificacions i inspeccions
– Correu electrònic: participacion_csegind@mincotur.es Indicant a l’assumpte “Participación pública. Guía de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 07, Transformadores y Autotransformadores de Potencia.”

  • Guia de la Instrucció tècnica complementària. ITC-RAT 07, Transformadors i Autotranformadores de Potència
    Actualització de l’anterior edició de la guia amb l’objectiu d’incloure les mencions precedents al nou Reglament UE 2019/1783 i la configuració de redacció com a conseqüència, incloent al seu torn la referència a la Guia d’aplicació del Reglament UE d’ecodisseny de Transformadors: preguntes i respostes freqüents.

– Termini: del 29 de juny al 16 de juliol de 2021.
– Document de consulta: Guia ITC-RAT 07 Transformadors i autotransformadors de potència
– Correu electrònic: participacion_csegind@mincotur.es Indicant a l’assumpte “Participación pública. Guía de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 07, Transformadores y Autotransformadores de Potencia.”

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris