Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Guia Tècnica. Comptabilització de consums individuals de calefacció en instal·lacions tèrmiques d’edificis RD 736/2020

IDAE publica la Guia Tècnica de comptabilització de consums individuals de calefacció en instal·lacions tèrmiques d’edificis RD 736/2020.

El Reial decret estableix tot un seguit de requisits i obligacions relacionats amb la comptabilització de consums individuals de calefacció que han de complir les instal·lacions tèrmiques centralitzades d’edificis nous i existents, i aquesta publicació pretendre donar informació al respecte, ressaltant els aspectes més importants de la disposició legal:

  • Tipus d’instal·lacions
  • Què cal saber sobre la comptabilització de consums individuals de calefacció?
  • Què has de conèixer sobre el control de les instal·lacions?
  • Coses a tenir en compte si preveus instal·lar sistemes de control en els emissors
  • Com repartir costos de calefacció de l’edifici entre els habitatges i locals calefactats?
  • Calendaris d’obligacions segons el Reial Decret 736/2020

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris