Marcatge CE i bens d'equipament

» Coneixes la diferència entre Marcatge CE i el marcatge “China Export”?

La possible confusió que existeix entre aquests dos marcatges es deu al fet que posseeixen logos gairebé idèntics. No obstant això, el seu significat és totalment oposat a qüestions de qualitat i seguretat, així com de responsabilitat legal.

Si ens fixem, la lletra és exactament igual, l’única diferència és que en el marcatge “Xina Export” les lletres estan més unides. En aquesta imatge s’aprecia la diferència, però és més difícil quan es troba en un producte. Per això el marcatge “Xina Export” fàcilment es pot veure com si es tractés del Marcatge CE.

Quina garantia em dóna cada marcatge?

El Marcatge CE en un producte el posa el fabricant, sota la seva responsabilitat exclusiva, com a indicació de l’acompliment dels requisits essencials de la legislació d’harmonització de la Unió Europea vigent i d’aplicació, quan aquesta legislació contempla la seva col·locació. Implica més que s’han completat els procediments d’avaluació de la conformitat pertinents. Els productes en els quals figura el marcatge CE han de complir doncs uns requisits de seguretat, i es beneficien de la lliure circulació en el mercat europeu.

Per la seva banda el Xina Export només indica que el producte ha estat fabricat a la Xina.

Si vols aprofundir en temes de marcatge CE, et recomanem el curs “Marcatge CE. Nou marc legislatiu “online en directe.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris