Marcatge CE i bens d'equipamentServeis, comerç i consum

» Saps què és el Marcatge UKCA i UKNI?

El marcatge UKCA (UK Conformity Assessed) és un nou marcatge per als productes que es comercialitzen a la Gran Bretanya (Anglaterra, Gal·les i Escòcia) i que compleixen amb la nova normativa.

Aquest marcatge s’aplica a la majoria dels productes que requerien el marcatge CE. També s’aplica als aerosols que anteriorment s’etiquetaven amb la lletra èpsilon.

Pel que fa al marcatge UKNI, és un nou distintiu de conformitat per als productes comercialitzats a Irlanda del Nord que han passat pel procés obligatori d’avaluació exterior de conformitat efectuat per un organisme basat al Regne Unit, i s’aplica sempre amb el marcatge CE.

Quan va entrar en vigor?

Tots dos marcatges van entrar en vigor el 01-01-2021.

Per tal que les empreses tinguin temps d’adaptar-se als nous requisits, el marcatge UKCA permet l’ús del marcatge CE fins al 01-01-2023.

El marcatge UKNI no es fa servir en cas de poder efectuar una autodeclaració indicant que la mercaderia en qüestió compleix els requisits necessaris en virtut de la legislació de la UE aplicable a Irlanda del Nord, o en cas de fer ús d’un organisme notificat de la UE per a tota avaluació/assaigs obligatoris. En aquests casos, podrà continuar usant el marcatge CE per comercialitzar mercaderies al mercat nord-irlandès.

Consulta les guies, publicades a la web del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, amb informació pràctica sobre els nous marcatges.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris