Medi ambient

» Consulta pública. Comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

El Ministerio para la transición ecològica y el reto demográfico sotmet a consulta publica l’avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 1/2005 per la qual es regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest avantprojecte de llei té per objectiu transposar les Directives (UE) 2023/958 i 2023/959 amb la finalitat de contribuir a l’assoliment de l’objectiu climàtic de la UE de reducció de les emissions de la UE almenys en un 55% d’aquí. a 2030 respecte als nivells de 1990. D’aquesta manera s’incorporen al nostre ordenament les noves disposicions incloses per la reforma del Règim de Comerç de Drets d’Emissió de la Unió (RCDE UE) en el marc del paquet de mesures “Objectiu 55 ”.

El termini per enviar les observacions i comentaris finalitza el 04-12-2023. Les opinions que es remetin hauran de ser emplenades a la taula inclosa a aquest efecte en aquesta publicació, seguint les instruccions que hi figuren i dirigir-se a l’adreça de correu electrònic següent bzn-ip-ets@miteco.es

Informació per consultar:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris