Edificació i construcció

» Guia veïnal de rehabilitació

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) i la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) han editat la Guía vecinal de rehabilitación.

Aquesta guia es crea com a resposta a la necessitat creixent de rehabilitar els nostres edificis d’habitatges i per donar suport a les associacions veïnals, oficines de rehabilitació i altres persones i entitats que es dediquin a informar la població general sobre qüestions relacionades amb la rehabilitació dels seus edificis habitatges. També el poden utilitzar professionals tècnics o administratius, administracions públiques o presidències de comunitats de propietaris per comptar amb una idea general de què és la rehabilitació i com posar-la en marxa.

S’ha intentat utilitzar un llenguatge planer i simplificar la quantitat de normatives, lleis i informacions que hi ha al voltant de la rehabilitació d’edificis d’habitatges, buscant generar un manual molt pràctic i senzill per comptar amb una visió general de la qüestió. En cap cas l’ús d’aquest manual substitueix els/les professionals que han d’intervenir en aquests processos, ja que són imprescindibles, com es constata a la guia, per dissenyar solucions, redactar els documents necessaris de cara a comptar amb permisos administratius i executar les actuacions.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris