Energia i instal·lacions

» Revisió guies tècniques del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha revisat 2 guies tècniques d’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

Les guies revisades són:

També es revisa l’ índex d’unitats temàtiques del reglament.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris