Medi ambient

» Consulta pública: Projecte Reial Decret que regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

economía circular

La Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental promou la redacció d’un nou reial decret que reguli l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

Té per objecte:

  • Establir un marc jurídic i tècnic adequat per a les activitats d’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocadors;
  • garantir una reducció progressiva dels residus dipositats en abocador, especialment d’aquells que són aptes per a la seva preparació per a la reutilització, reciclatge i valorització, mitjançant l’establiment de requisits tècnics i operatius rigorosos aplicables tant als residus com als abocadors;
  • establir mesures i procediments per prevenir i reduir els efectes negatius en el medi ambient relacionats amb l’abocament de residus, en particular, la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, del sòl i de l’aire, i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, així com qualsevol risc derivat per a la salut de les persones.

La finalitat d’aquesta futura disposició legal consisteix en avançar cap a una economia circular, i acomplir amb la jerarquia de residus i amb els requisits d’eliminació.

El termini per enviar suggeriments, al·legacions i comentaris finalitza el 06-10-2019.

Les observacions s’han d’enviar emplenant el formulari per comentaris a l’adreça de correu electrònic: mbzn-sug_Residuos@mapama.es indicant nom i adreça de l’organització o persona remitent, telèfon de contacte i correu electrònic.

Informació a consultar:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris