Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeriaServeis, comerç i consum

» Normalització BIM a Espanya

Proyecto metodologia BIM

El 3 de juliol de 2019, AENOR va publicar les normes UNE-EN ISO 19.650-1 i UNE-EN ISO 19.650-2 sobre Organització i digitalització de la informació en obres d’edificació i enginyeria civil que utilitzen BIM.

Aquesta norma està elaborada pel comitè tècnic CTN 41 – Construcció, que s’encarrega dels aspectes horitzontals relacionats amb les construcció; i és la versió oficial en espanyol de la norma europea EN ISO 19650.

UNE-EN ISO 19.650-1: 2019. Conceptes i principis
Presenta els conceptes i principis per a la gestió de la informació en una etapa de maduresa descrita com Building Information Modeling (BIM).
Proporciona recomanacions per a definir un marc de gestió de la informació que inclou intercanvi, registre, control de versions i organització de tots els agents.
S’aplica a tot el cicle de vida de qualsevol actiu construït, inclosa la planificació estratègica, disseny inicial, enginyeria, desenvolupament, documentació i construcció, operacions diàries, manteniment, rehabilitació, reparació i final de la vida útil .

UNE-EN ISO 19.650-2: 2019. Fase de desenvolupament dels actius
Especifica els requisits per a la gestió de la informació, en forma d’un procés de gestió, en el context de la fase de desenvolupament dels actius i els intercanvis d’informació dins d’aquesta fase, utilitzant Building Information Modeling.

Es poden adquirir a norma@infocentre.eic.cat

També és d’interès conèixer que la BuildingSMART ha publicat una guia pràctica per a la introducció a les normes EN ISO 19650.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris