Edificació i construcció

» Guia per a l’Elaboració del Llibre de l’Edifici Existent.

El Llibre de l’Edifici Existent és un nou document tècnic imprescindible per a cada comunitat de propietaris que opti a les ajudes de rehabilitació a edificis.

Des de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del MITMA i en col·laboració amb l’ Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Green Building Council España o Consejo para la Edificación Sostenible en España han elaborat la Guia per a l’Elaboració del Llibre de l’Edifici Existent.

Aquest document inclou instruccions, recomanacions, consells i exemples per a la justificació del programa 5 d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent, tal com indica el Reial Decret 853/2021.

La guia s’adreça als tècnics redactors d’aquests llibres.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris