Medi ambient

» Consulta pública del projecte de reial decret sobre les garanties financeres en matèria de residus

El Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico posa en marxa una consulta pública del projecte de reial decret sobre les garanties financeres en matèria de residus.

El reial decret assenyala, en primer lloc, que la constitució de garanties financeres resulta obligatòria per aquells subjectes per als quals així s’estableixi en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, a les normes que regulen la gestió de residus específics o en les que regulen les operacions de gestió. En línia amb el que assenyala l’esmentada Llei, també es relacionen les responsabilitats que són exigibles als subjectes i als sistemes de responsabilitat ampliada obligats a la constitució de les garanties.

Contemple els diferents instruments financers que poden ser utilitzats per a la constitució de les garanties, així com la comprovació que sobre les mateixes, han de realitzar les autoritats competents per comprovar el compliment dels requisits establerts en la mateixa norma.

També estableix el termini de vigència de les garanties constituïdes i el procediment que s’ha de seguir per procedir a la seva cancel·lació o a la seva execució, en el cas que calgués.

Les aportacions es poden remetre fins a 8 de maig de 2021 a la següent adreça de correu electrònic: bzn-sug_residuos@miteco.es amb el format que recull la plantilla Word.

Documents de consulta:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris