Conceptes i normalització

» Directrius per a la promoció i la implementació de la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones: Nova norma UNE.

Amb data 03-06-2024 AENOR publica la norma “UNE-ISO 53800:2024 Directrius per a la promoció i la implementació de la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones”.

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic CTN-UNE 194 d’Igualtat de gènere, i té com a objectiu promoure una entesa comuna sobre la qüestió de la igualtat de gènere i complementar altres instruments i iniciatives sobre el tema.

El document orienta sobre com promoure i implementar la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones. Ofereix directrius perquè les organitzacions desenvolupin les capacitats necessàries per assolir una cultura d’igualtat de gènere i empoderament de les dones. Les directrius inclouen el marc, els recursos, les polítiques, les eines i les bones pràctiques per habituar, promoure i implementar la igualtat de gènere.

Es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris