Conceptes i normalitzacióEdificació i construcció

» La primera norma sobre accessibilitat. Norma EN 17210 Accessibilitat i usabilitat de l’entorn construït. Requisits funcionals.

La primera norma europea sobre accessibilitat de l’entorn construït respon a un mandat de la UE. Publicada el gener de 2021 com a norma EN; la versió en espanyol UNE-EN estarà disponible el primer trimestre de 2021.

Ha estat liderada per la Fundació ONCE i l’Asociación Española de Normalización UNE. I es basa, en gran mesura, en la norma internacional ISO 21542: 2011 Construcció d’edificis: accessibilitat i usabilitat de l’entorn construït (actualment en revisió).

Especifica els requisits funcionals bàsics per garantir un entorn construït accessible; entenent per requisit funcional aquell que dóna respostes a les funcions, activitats i necessitats humanes, però sense establir un criteri únic per a la seva resolució, deixant així la porta oberta a solucions tècniques adaptades a cada circumstància.

Requisits funcionals d’accessibilitat comuns, d’aplicació en l’entorn construït:

 • senyalització
 • espai públic urbà
 • àrees d’aparcament
 • aproximació i accés als edificis
 • circulació interior dins dels edificis: horitzontal, vertical i d’emergència
 • lavabos
 • mecanismes de control
 • consideracions mediambientals

Requisits funcionals per a usos específics dels edificis:

 • ús residencial
 • ús cultural
 • ús d’oci i ús esportiu
 • edificis administratius i de serveis
 • altres àrees urbanes
 • mitjans de transport
 • requisits i recomanacions clau d’acord amb les particularitats de les activitats i usos que hi tenen lloc

L’aplicació de la norma es podrà completar amb els següents Informes Tècnics:

 • Informe Tècnic CEN/TR-17621: exemples de criteris tècnics per complir amb els requisits funcionals d’EN 17210.
 • Informe Tècnic CEN/TR-17622: mètode d’avaluació de la conformitat en accessibilitat des dels requeriments funcionals d’EN 17210.

L’objectiu d’aquests documents és ajudar a agents públics i professionals de l’arquitectura, l’enginyeria, l’ergonomia, etc. Els permetrà exigir, especificar, dissenyar i avaluar la conformitat relacionada amb l’accessibilitat de l’entorn construït, utilitzant un marc i un llenguatge comú, garantint així l’accessibilitat per a tothom.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris