Empreses i professionalsRiscos laborals

» El teletreball a les nostres vides

El teletreball és aquell treball a distància que es porta a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i telecomunicació.

Arran de la pandèmia aquesta modalitat de treball arriba de ple a les nostres vides i l’objectiu de l’article és recollir documentació interessant sobre el tema.

El 23 de setembre de 2020 es publica el Real Decreto-Ley 28/2020 de treball a distància que regula aquesta forma de treball i que modifica la Llei de l’Estatut dels Treballadors aprovat pel Real Decreto Legislativo 2/2015.

D’altra banda, l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publica periòdicament unes notes tècniques de prevenció (NTP). Les NTP són guies de bones pràctiques i les seves indicacions no són obligatòries llevat que estiguin recollides en una disposició legal.

Sobre teletreball trobem:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris