Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Guia d’autoconsum col·lectiu

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) publica la Guia d’Autoconsum Col·lectiu.

Aquesta guia presenta la informació principal que cal conèixer a l’hora d’abordar una instal·lació d’autoconsum col·lectiu (modalitats, repartiment de l’energia, tramitació administrativa, connexions, exemples, etc.), així com models dels diferents documents que cal aportar a la tramitació, amb l’objectiu de resoldre els dubtes que puguin sorgir a l’hora d’enfrontar aquest tipus de projectes i facilitar-ne la implantació.

Al document també s’inclou la figura del Gestor d’Autoconsum, clau per a una millor gestió dels autoconsums col·lectius, encara que també aplica a autoconsums individuals, que pot actuar com a representant dels consumidors associats facilitant l’alta i les modificacions posteriors a l’autoconsum i el repartiment de l’energia.

La guia va dirigida al públic en general, a grups de consumidors que vulguin fer un autoconsum col·lectiu, comunitats de propietaris i empreses instal·ladores de sistemes d’autoconsum.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris