Conceptes i normalitzacióEnergia i instal·lacionsMedi ambientRiscos laboralsSeguretat industrial i enginyeria

Prevenció i control de la proliferació i disseminació de Legionella en instal·lacions.

El Comitè tècnic CTN-UNE 100 de Climatització ha publicat la norma “UNE-100030 Prevenció i control de la proliferació i disseminació de Legionella en instal·lacions”. Aquesta norma anul·la i substitueix la norma UNE 100030:2017.

Aquesta norma té per objecte proporcionar criteris i orientacions per a la prevenció i el control de la proliferació i disseminació de les bactèries del gènere Legionella a partir de certes instal·lacions i equips, per tal de minimitzar el risc de contraure la malaltia produïda per aquests microorganismes.

S’aplica a les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l’interior o a l’exterior d’edificis, instal·lacions industrials o mitjans de transport que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia, durant el funcionament , proves de servei o manteniment.

Les instal·lacions d’ús sanitari/terapèutic queden fora de l’abast d’aquesta norma. No obstant això, disposa de recomanacions per a algunes d’elles.

La norma inclou un apartat de termes i definicions.

Aquesta norma es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris