Automoció i vehiclesEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

Consulta pública. Instal·lacions per a subministrament a vehicle.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sotmet a consulta pública la proposta de modificació de la guia tècnica d’aplicació de la instrucció tècnica complementària MI-IP04 d’Instal·lacions per a subministrament a vehicle.

En concret s’exposen al tràmit de participació pública dues noves guies relatives a la disposició transitòria segona (cosa que comportarà renumerar la resta de guies relatives a les disposicions del Reial decret), la modificació de la guia MI-IP04-D-08, també relativa a la disposició transitòria segona, i la inclusió d’una nova guia relativa al capítol XV 2Revisions, proves i inspeccions periòdiques”.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 26-07-2023 i s’han de remetre a l’adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es indicant a l’assumpte: “Nom de l’empresa/entitat” – Guía Técnica IP04”. Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui degudament identificat.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris