Edificació i construcció

» Guia Rehabilitació enfront del Radó

El radó és un gas que procedeix de la desintegració radioactiva de l’urani present de forma natural en determinats sòls i roques. Aquest gas procedent del terreny pot emanar a través d’aquest, en major o menor mesura, en funció de diferents factors, i pot arribar a penetrar en les edificacions. La seva entrada a l’interior de les edificacions dependrà, en gran part, de les característiques constructives dels elements de separació entre l’edificació i el terreny.

Per aquest motiu, el Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja (IETcc) sota la supervisió de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA ha elaborat la Guia Rehabilitació enfront del Radó.

Aquest document de rehabilitació té com objectiu el de constituir una eina pràctica d’ajuda enfocada tant a l’usuari de l’habitatge com als agents que puguin participar en el procés tècnic de protecció enfront del radó d’edificis existents. La Guia es complementa amb una sèrie de fitxes independents que aprofundeixen en les intervencions concretes que es poden dur a terme o il·lustren casos reals.

Informació complementària:
DB-HS Salubridad. HS 6 Protección frente a la exposición al radón

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris