Energia i instal·lacions

» Guia pràctica per a rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques.

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) i la Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) https://www.asit-solar.com/ han elaborat la Guia pràctica per a rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques.

L’objecte d’aquest document és desenvolupar un manual de rehabilitació d’instal·lacions d’energia solar tèrmica que serveixi com a document d’aplicació pràctica de la Guia Tècnica de l’Energia Solar Tèrmica (GTEST). Està dirigida específicament a la rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques existents de manera que permeti detectar totes les possibles fallades, problemes i defectes, així com presentar les millors solucions per a aquests.

La Guia recull, des d’un punt de vista pràctic i visual, totes les qüestions imprescindibles a tenir en compte per posar en funcionament el parc solar tèrmic existent que no opera correctament, incloent-hi la revisió corresponent del disseny original per adequar-lo a la situació real d’utilització, substituint equips alhora que es maximitza l’aprofitament dels existents, millorant-ne el rendiment, i incorporant nous sistemes de control i monitorització que permetin garantir que les accions correctores preses perduressin en el temps.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris