Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Consulta pública. Proposta de documents reconeguts per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

Per tal de facilitar el compliment de les exigències del Reial decret 390/2021, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic sotmet a consulta pública els documents reconeguts per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

Aquest procediment estableix els requisits que han de complir els documents reconeguts de certificació d’eficiència energètica d’edificis, i el procés que ha de seguir per al reconeixement conjunt pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, així com per proposar a la Secretària d’Estat d’Energia la seva inclusió al Registre General.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 28-04-2022, podran remetre’s a l’adreça de correu: bzn-SGEFE@miteco.es i s’han de cursar amb el format recollit a la plantilla Excel anomenada “Formulari per a la recepció d’esmenes i comentaris” , utilitzant un formulari per cada document reconegut sobre el qual es volen proposar modificacions.

Els documents a consultar són:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris