Energia i instal·lacions

» Projecte de Reial Decret de transposició parcial de la Directiva 2018 / 2001 relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha tret a informació pública el Projecte de Reial Decret de transposició parcial de la Directiva 2018 / 2001 relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables.

Mitjançant aquesta transposició, aquest nou Reial decret té com a objecte:
a) La regulació dels criteris de sostenibilitat i de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per als biocarburants, biolíquids i combustibles de la biomassa requerits per poder optar a una ajuda financera a el consum d’aquests combustibles i per poder ser computats en el càlcul dels objectius comunitaris i nacionals en matèria d’energies renovables.
b) La regulació de la forma de verificació de l’acompliment dels criteris esmentats en l’apartat a).
c) La regulació dels requisits d’eficiència energètica, així com la forma d’acreditació del seu compliment, exigits a les instal·lacions de generació d’energia agost elèctrica per poder optar a una ajuda financera a el consum de biocarburants, biolíquids i combustibles de la biomassa i per poder ser computats en el càlcul dels objectius comunitaris i nacionals en matèria d’energies renovables.
d) La configuració de valor doble de determinats biocarburants, per demostrar el compliment de les obligacions de venda o consum de biocarburants amb fins de transport i l’objectiu establert per a la utilització de l’energia procedent de fonts renovables en totes les formes de transport.
e) La regulació d’un Sistema de Garanties d’Origen del gas procedent de fonts renovables.

Les al·legacions es poden remetre fins el 14 d’octubre de 2021, a l’adreça de correu: bzn-sgernormativa@miteco.es indicant a l’assumpte “RD trasposición directiva renovables”

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris