Energia i instal·lacions

» Anàlisis dels models de negoci en l’operativa de càrrega dels vehicles elèctrics.

L’Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen) publica l’Estudi d’anàlisi de diferents models de negoci en l’operativa de càrrega dels vehicles elèctrics.

L’objectiu d’aquest document és exposar informació, dades, idees i reflexions per poder plantejar estratègies eficaces per a l’impuls de la mobilitat elèctrica.

La major part del document està dedicada a l’anàlisi dels diferents models de negoci de la infraestructura de recàrrega, tenint en compte les variables econòmiques directes (inversió, costos i ingressos d’explotació) i indirectes (foment de la mobilitat elèctrica, turisme, restauració, comerç, …) de la mateixa.

L’estudi finalitza amb un apartat de conclusions, en el qual insisteix en la importància d’incentivar la implantació de carregadors de vehicles elèctrics per part de l’administració pública. Al web Sistema Nacional de Publicitat de subvencions es troben totes les ajudes i subvencions concedides pel sector públic.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris